PŘÍCHOD KRISTA,

Mistrů Moudrosti

a Nového věku

                                                                                                                                              


 

 

  

      

MAITRÉJA


Mistři Moudrosti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Opětovný příchod Mistrů Moudrosti

 

Příchod Krista

 

Každé světové náboženství hovoří o očekávaném spasiteli, který má v budoucnu přijít a navázat na dosavadní učení novým zjevením. Pro křesťany je tímto spasitelem Kristus, pro buddhisty pátý Buddha Maitréja, pro židy Mesiáš, pro hinduisty Kalki avatár a pro muslimy imám Mahdí.

V posledních desetiletích pozorujeme nárůst velkého počtu zvláštních jevů, které nemizí ani před objektivem kamery, ale jsou často do detailu zdokumentovány. Tyto jevy se ve většině odehrávají podle náboženských proroctví a symbolik a naplňují tak očekávání svých věřících.

Všichni tito očekávaní spasitelé jsou ve skutečnosti jediným člověkem, který se jmenuje tak, jak říkají buddhisté - Maitréja. Maitréja zastává úřad učitele světa, což znamená, že je učitelem v nejširším slova smyslu, učitelem o nás samých a o správných vztazích mezi lidmi. K Maitréjově práci patří i léčení. Kromě přímých vyléčení je Jeho dílem i otvírání léčivých pramenů po celém světě, například v německém Nordenau, indické Nadaně, nebo v mexickém Tlacote. Maitréja však není ani léčitel, ani politický vůdce, ani náboženský představitel, který by nás soudil. Je především učitelem všech lidí.

Účelem kampaně náboženských i nenáboženských zázraků a znamení je vyvolat v masách lidí všeobecný postoj nadějného očekávání, který energeticky i karmicky otevře cestu Jeho příchodu v souladu s lidskou svobodnou vůlí. Maitréja nepřichází sám, doprovází Jej skupina spolupracovníků, Mistrů moudrosti. Tito muži také dokončili lidskou fázi vývoje a pokročili dále, avšak jako jedni z mála zůstali na Zemi, aby pomáhali lidstvu v těžkém období jeho dospívání.

Maitréja a Mistři moudrosti společně lidem ukáží cestu směrem k míru, spravedlnosti a správným vztahům. Touto cestou budeme postupovat tak rychle, nebo tak postupně, jak si budeme přát. Maitréja tak představuje naději pro masy lidí, které dosud rozdělují politická přesvědčení a odlišná náboženská vyznání. Maitréja lidem ukáže, že uvnitř nich samých existuje společný princip, který všechny lidi spojuje v principu bratrství a od kterého se bude odvíjet příští směřování lidstva.