POSELSTVÍ 

     PLEJÁĎANU

       Tvůj klíč ke vstupu do Zlatého věku
Nezadržitelně se blížíme ke Zlatému věku. Přibývá kontaktů s naší hvězdnou rodinou, stejně jako s našimi nejmilejšími na onom světě. Kosmické děti podporují proměnu, archanděl Metatron posiluje posvátnou geometrii a nová generace světelných bytostí, které už nejsou tolik jemnohmotné, zasahuje do pozemského dění a pomáhá nám přiblížit se novým dimenzím. Spojují se se světlem a rozpínají se do všech dimenzí, prostorů a časů. Atlantské vědění bude opět objeveno. Čas získává novou kvalitu. Vědomí lidstva se rozrůstá. Právě prožíváme nový počátek.


Plejáďané nám předávají 21 klíčů k otevření bran k novým úrovním vědomí. Jejich aktuální poselství jsou doplněna cvičeními, rituály, navazováním spojení, afirmacemi a číselnými řadami.

 

21 klíčů k přechodu do Zlatého věku

 

  1.) Oddělení od negativního kolektivního vědomí

  2.) Odloučení od ega, které vám bylo uměle přidáno temnými bytostmi

  3.) Odloučení od strachu a jiných stresujících negativit

  4.) Odpuštění ostatním i sobě

  5.) Oddělení od současných prostor a času, vědomí vlastních sil a odhodlání

  6.) Uvědomění si absolutnosti a nekonečnosti božské inteligence

  7.) Uvědomění si absolutní a přesné geometrii kosmických prostorů

  8.) Uvědomění si možností vlastní síly a čistoty srdce

  9.) Uvědomte si přesné geometrie svého vlastního těla

 10.) Uvědomit si svůj vlastní božský původ, sebelásku, lásku

 11.) Uvědomit si, kde se realizují všechny božské události, důležitost světelné energie

 12.) Uvědomění si nových úrovních vědomí

 13.) Uvědomění si expanze světla a jeho rozepínání

 14.) Uvědomění si síly a jednoty kolektivu

 15.) Vědomé spojení s vaší světelnou kosmickou rodinou a světem světla

 16.) Návrat přirozené mužské a ženské síly

 17.) Uvědomit si skutečnost, že morfogenetická pole vytvořená temnými bytostmi již neexistují

 18.) Očištění vaší současné osobní reality

 19.) Zdravé a dobře vyživované tělo, uvědomění si nových možností opětovného znovunavázaní všech řetězců DNA

 20.) Uvědomit si spojení s planetou Zemí a její duší Gajou

 21.) Sloučení s božskou energií, celistvostí, svobodou

 

 

 

 

Poselství plejádských bytostí a pár tipů pro rok 2021, ze dne 18.01.2021


V každé sekundě vašeho prostoru a času přicházejí navýšené kosmické frekvence k vaší planetě Zem. Světelné frekvence prozařují systémy každého člověka, který se pro svůj vědomostní vývoj otevřel a připravil se.
Světelné kosmické frekvence prosvětlují tmavé kouty této planety. Světlo, které k této planetě přichází je nepřehlédnutelné!
Tmavé bytosti a elementy zažívají těžké situace a těžké chvíle. Čas temných bytostí a temných elementů je na této planetě odměřen.
Každým dnem se probouzejí tisíce lidí a jejich srdce se mezi sebou propojují světlem a láskou.
Každým dnem se navyšuje světlo lidských srdcí, která jsou klíčem k rozšíření světelné božské síly na této planetě.
Každým dnem se rodí na tuto planetu děti, které v sobě nesou božskou lásku a navýšené kosmické vědomí.
Každé přicházející dítě přináší na tuto Zem část svého navýšené vědomí a část vědomí božského zdroje. Každé přicházející dítě navyšuje energii a světlo své pozemské rodiny a jejího okolí.
Každé přicházející dítě na tuto planetu a každé dítě žijící na této planetě je darem Boha.
Vstupujete do nového věku, do nových světelných úrovní a do nové budoucnosti.
Vstupujete do nových vědomostních frekvencí a úrovní, které jste doposud a v tomto těle nezažili. Světelná revoluce převrátí staré systémy do nových struktur. Nacházíte se na počátku převratu systémů, které tu sloužili tmavým silám tisíce let!
Nacházíte se na počátku nové éry, která přinese ještě více světla na tuto planetu. Každým dnem probleskují kapky pravdy na povrch. Každým dnem probleskuje pravda více a více k duchu (zum Geist) lidských bytostí.
Není to jednoduchý proces ale tento proces přinese časem úspěch a mír lidským bytostem.
Nezapomínejte prosím, že ničící systémy přežívaly na této planetě tisíce let. Není možné změnit vše
sestávající během několika měsíců. Jde o proces, pro který je potřeba vaší zesílené důvěry a zesíleného
světla vašich srdečních orgánů.
Každý z vás se k tomu nachází také ve vlastním procesu. Každý z vás se pro tento proces v lidském nebi
dobrovolně rozhodl.
Každý z vás prochází právě svým největším, nejdůležitějším a nejpokrokovějším procesem všech
dosavadních inkarnací na této planetě. Každý z vás se nachází ve svém osobním procesu a zároveň v
procesu celkovém. Každý z vás ovlivňuje proces celku a každý z vás nese část budoucnosti lidstva ve
svých rukou.
Velká změna přijde poté, kdy jste změnili sami sebe a našli svoji podstatu a velké světlo v sobě. Vy jste
ta změna! Nezapomínejte na tuto skutečnost. Každý z vás je důležitý. Každý z vás je velkolepý.
Nečekejte na změnu ‚tam venku‘ a začněte měnit k pozitivnímu svůj osobní systém. Váš prosvětlený
systém se propojí s dalšími prosvětlenými systémy dalších lidí.
Choďte často do přírody a začněte alespoň na pár minut denně meditovat. Meditací se propojí systémy
vašeho ducha, duše a těla v jedno a vaše srdce je schopno v době vašeho sjednocení zachytit kosmické
světlo a rozprostřít ho do celého vašeho systému.
Stanete se tak obrovským kosmickým světlem této planety. Meditací navýšíte svoji intuici. Vaše intuice
vás nechá rozpoznat, jaká příští rozhodnutí jsou pro vás správná. Intuicí se můžete rozhodnout, s
kterými lidmi chcete jít dále vaší pozemskou cestou.
Žijte vaše nejlepší schopnosti. Konejte to, v čem se cítíte nejlepší. Váš potenciál je schopnost, která
vám přinese více světla a více životní energie do vašeho života. Najděte to, v čem jste nejlepší a co vás
dělá vyjímečným. (Was euch auszeichnet.) Napojíte se tím na morfogenetická pole své vlastní síly a
své vlastní energie!
Přestože se mnohým z vás zdá, že situace na této planetě je nepříznivá, z našeho vyššího pohledu do
vaší lidské budoucnosti vidíme, že budoucnost lidstva bude světelná, harmonická a mírumilovná.
Časová osa lidského vývoje probíhá spirálovitým vývojem a směr probíhá pozitivní linií, přestože je tato
linie zastřena zastrašujícími zprávami médií. Zprávy médií zastrašily vaši duši, ducha a odpojily vás
částečně od vaší přirozené intuice. Uvědomte si prosím, že tato skutečnost patří k plánům tmavých sil.
Uvědomte si prosím, že světlo a láska, nacházející se v lidských srdcích je silnější než tmavé, ničící
elementy. Nezapomínejte, že každý z vás ve světle vzniknul a každý z vás ze světla božského zdroje
přichází.
Uvědomte si, že láska a světlo se na této planetě dříve či později zcela rozprostře a vše tmavé, co se zde
nachází, proběhne božskou korekturou.
Vytrvejte ve svém pozitivním a světelném konání. Zůstaňte ve své síle a ve svém osobním a celkovém
procesu. Jen tak můžete své světlo rozprostřít dál.
Děkujeme vám za vaší odvahu a za vaše bytí zde na této planetě.
Děkujeme vám za vaši vytrvalost a za vaše odhodlání.
Děkujeme vám za to, že se vaše duše nachází právě teď v lidském těle.
Děkujeme vám za to, že vaší inkarnací na této planetě pomáháte celkovému vývoji a světelné evoluci
lidstva.
Jsme na vás nevýslovně pyšní. Vaší inkarnací zde na Zemi pomáháte i členům vaší rodiny, která se právě
nachází v lidském nebi. Pomáháte uzdravení vaší rodiny jako celku.
Přejeme vám hodně síly pro nastavájící rok 2021. Tento rok bude z kosmického hlediska velice světelný.
Z lidského hlediska bude velice revoluční. Vědomostně revoluční.
Budeme vás energeticky podporovat pokaždé, kdy nás o pomoc požádáte. Jsme s vámi a těšíme se na
zesílené světlo, které v tomto roce nastane a které nás s vámi světelně propojí.
Těšíme se na tento okamžik. Tento rok bude magický.
Přejeme vám mnoho štěstí a míru ve vašich srdcích.
Vaši plejádští světelní průvodci